Swedish Modules väljer öppen innovation som modell för sin affärs- och produktionsutveckling

Swedish Modules har tagit ett strategiskt beslut att välja ”Open Innovation” som modell för att ta företaget till nästa nivå av affärs- och produktutveckling. Det är framför allt Datacentererbjudandet som blivit föremål för en genomlysning.

Det började med att företagsledningen som har lång erfarenhet från datacenterindustrin såg att det ”gamla sättet ” att göra affärer var förlegat. IT-branschen och digitaliseringen av vårt samhälle utvecklades mycket fortare än datacenterindustrin gjorde.

”Vi vill vara en del av utbyggnaden av den viktiga infrastruktur som ska bära morgondagens digitala samhälle och då behöver vi hänga med i förståelsen av vad som krävs både av affärsmodeller och produkter/tjänster. Därför har vi blivit övertygade om att det ända sättet att göra denna resa är att ingå de sammanhang som använder öppen innovation som metod” Säger Roberto Söderhäll som ansvarar för affärsutvecklingsarbetet på Swedish Modules.

Modellen har under en ganska lång tid varit den metod som driver mjukvaruutvecklingen inom IT framåt genom Open Source/öppen källkod, där kanske operativsystemet Linux är mest känt och banbrytande. Men sedan en tid tillbaka så har även hårdvaruutvecklingen inom IT också med framgång bedrivits i Open Source. Open Compute Project (OCP) som kom till på initiativ från Facebook har genom denna metod på mycket kort tid, lyckats med att utveckla bl.a. servrar som kostar en bråkdel, har högre verkningsgrad och mycket mindre miljöpåverkan en de traditionella produkterna på marknaden. Det har också gett Facebook en besparing på över 16 Miljarder SEK bara på serverhårdvara sedan starten.

Swedish Modules har nu sjösatt ett projekt som kommer att arbeta med att ta fram affärsmodeller och produkter för den framtida datacentermarknaden i tätt samarbete med OCP. Till detta arbete som görs i samarbete med Göteborgsföretaget First To Know, har det rekryterats ett tiotal Mastersstudenter från Handels och Chalmers och även forskare och studenter från Högskolan i Trollhättan ingår som resurser i detta projekt. Under första halvåret kommer ett intensivt arbete att göras för att få fram underlag för den kommande och växande marknaden för Edge Computing.

Edge Computing är en del i att anpassa IT-infrastruktern för de växande behov av datakraft nära slutanvändarna som utvecklingen av bl.a. 5G, självkörandebilar och Internet of Things (IoT) kräver. Detta kommer att kräva rejäla innovationssteg när det gäller modulära datacenter, som kommer att i stort antal att finnas längs våra vägar/järnvägar och våra städer. För att vi ska klara kraven på flexibilitet, hållbarhet och ekonomi behöver ett gediget utvecklingsarbete genomföras och Swedish Modules har startat sin del i denna resa genom att ansluta sig till Open Compute Project och kommer att under våren redovisa framstegen öppet här på hemsidan.