Swedish Modules startar unikt OCP-projekt

Swedish Modules har fått klartecken från OCP att starta upp det första Modulära Datacenterprojektet i organisationens historia.

Syftet med projektet är att utveckla ett modulärt datacenter optimerat för OCP hårdvara. Startdatum är den 12 april 2018 och projektet innefattar en bred deltagarbas från både datacenterindustrin och slutanvändarsidan.

Det är leverantörer av OCP hårdvara i form av rack, servrar, switchar och DC-kraft- och kyllösningar som tillsammans med telekomoperatörer, Colocation aktöerer och Cloudtjänstleverantörer ska utveckla det första OCP-optimerade Modulära datacentret.