Datacenter

Industriellt producerade Datacenter

Swedish Modules har under flera årtionden levererat modulbyggen till krävande marknader runt om i världen. Med stort teknikinnehåll och hög prefabriceringsgrad har vi säkerställt kvalité, leveranstider och minimerat risker för förseningar och fördyringar.

Detta koncept av industriell produktion, tar vi nu vidare och erbjuder den växande datacenter industrin fördelarna med att producera kompletta datacenter i vår fabrik i Emtunga.

Kontakta Pär Åberg eller Roberto Söderhäll för mer information.

Relaterade case

Industri Rena rum Offshore Fastighet

Datacenter

Datacenter OKG AB

Produktion av tre stycken komplett inredda datacenter samt montage på site.
Swedish Modules ansvarade för tillverkning, transport och etablering på uppställningsplatsen inne på OKG´s område.

Mer information