Industri

Färdigpacketerad funktion

Swedish Modules har lång erfarenhet av att utveckla och producera färdiga koncept för inneslutningar inom industrin. Våra hudsakliga kunder finns främst inom process-, och energiindustrin, off-shore eller komplexa fastighetsprojekt.

Swedish Modules har levererat bostads- och servicemoduler till offshore-branschen sedan 1974. I dag är vi underleverantör till det internationella bolaget Apply Emtunga, som vi dessutom delar vårt ursprung med då båda verksamheterna är sprungna ur verkstadsföretaget Emtunga Mekaniska Verkstad.

På fastighetssidan fokuserar Swedish Modules på projekt där fastigheten av olika skäl ska vara flyttbar eller måste uppföras på en begränsad eller svåråtkomlig markyta utan att orsaka störningar på omgivningen. Oavsett vilken funktion fastigheten fyller innebär en modulär lösning kort byggtid och minimalt med störningar på byggarbetsplatsen.

Kontakta oss för referenser och mer information.

Relaterade case

Industri Rena rum Offshore Fastighet

Industri

HSB Living Lab vid Chalmers Göteborg

Att konstruera, producera och montera en fyra våningar hög byggnad anpassad för innovativa boendeformer och forskning. Fastigheten är ritad av Tengboms arkitekter och byggs i anslutning till Johanneberg Sciencepark vid Chalmers i Göteborg.

Mer information