Industri Rena rum Offshore Fastighet

Rena rum

Operationssal till Karlskoga Lasarett

Tre fullutrustade operationssalar för omedelbar drift. Salarna används till kirurgi, ortopedi och implantatkirurgi.

Mer information
Industri Rena rum Offshore Fastighet

Datacenter

Datacenter OKG AB

Produktion av tre stycken komplett inredda datacenter samt montage på site.
Swedish Modules ansvarade för tillverkning, transport och etablering på uppställningsplatsen inne på OKG´s område.

Mer information
Industri Rena rum Offshore Fastighet

Industri

HSB Living Lab vid Chalmers Göteborg

Att konstruera, producera och montera en fyra våningar hög byggnad anpassad för innovativa boendeformer och forskning. Fastigheten är ritad av Tengboms arkitekter och byggs i anslutning till Johanneberg Sciencepark vid Chalmers i Göteborg.

Mer information
Industri Rena rum Offshore Fastighet

Industri

Utställningsmodul i glas för Malmö Stad

Att konstruera och leverera en utställningsmonter för en utställning vid Malmöhus Slott maj-dec 2015. Swedish Modules ansvarade för konstruktion, tillverkning samt transport och montage till uppställningsplatsen vid Malmöhus Slott.

Mer information