Så skapar våra prefabricerade operationssalar värde för samhälle, patient och verksamhet

Lika trygga som kostnadseffektiva lösningar ger bibehållen kirurgisk kapacitet när Södersjukhuset renoveras.

Se video

Modulära datacenter anpassar investeringar efter behov och tillväxt

Våra lösningar möter högt ställda krav på kvalitet, ROI och korta leveranstider. Dessutom möjliggör vi att ta datakraften närmare användaren.

Läs mer

Hållbara och effektiva lösningar för modulära datacenter inom OCP

Energieffektivt, kostnadseffektivt, hållbart och servicevänligt.

Läs mer

Lång erfarenhet av krävande marknader världen över

Vi levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer, anpassade för samhällskritisk infrastruktur inom våra affärsområden Medical och Datacenter & Power. Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practise” från projektering till leverans.

Hur vi jobbar

Nyheter & Press

Minska leveranstiden med upp till 50 % mot platsbyggt

Genom att prefabricera nyckelfärdiga huskroppar i modulform möjliggörs en radikalt kortare tidsplan för projektet. Prefabricering innebär att grundläggning kan göras parallellt med produktion av huskroppen i fabrik. Tidsplanen kan bli upp till ca 50 %* kortare jämfört med platsbyggnation.

Läs mer om leveranstiden under hur vi jobbar.

Hur vi jobbar

Svensk produktion – Global marknad

100%

Svensk produktion.

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler.

3500+

Över 3 500 högt kravställda moduler.

30+

Leverans till mer än 30 länder.

HSB Living LAB

Swedish Modules är pionjärer inom OCP datacenter

Projektet är det första inom kategorin modulära datacenter i OCPs historia.

Läs mer om vårt utvecklingsprojekt

Jobba hos oss

Hos Swedish Modules är våra medarbetare nyckeln till vår framgång och vi lägger därför stor vikt på att hitta personer med rätt kärnvärden och rätt inställning när vi rekryterar.

Just nu söker vi en Säljchef till vårt affärsområde Kraft & Data Center.

Lediga jobb