Data Center & Power

Industriellt producerade datacenter som växer i takt med dina behov

Nya modulära datacenter inom OCP ger hållbara och effektiva lösningar med sikte på OCP-hårdvara

Läs mer

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) är en stor del av vår vardag vilket gör att beroendet av den kritiska infrastrukturen för IT ökar snabbt.

Om IoT är IT-industrins blodomlopp är datacentret med sin stödjande infrastruktur själva hjärtat. Det ställer stora krav på kvalitet och kunskap på oss som förser industrin med lösningar. Då teknikutvecklingen går oerhört fort krävs en lyhördhet för förändringar samt snabba och säkra leveranser.

Pay as you grow

Swedish Modules prefabricerade modulära datacenter ger möjligheten att bygga ut i takt med att dina behov ökar. Det gör vi dels genom kundanpassade lösningar baserat på de unika förutsättningar som råder eller med ett standardiserat koncept för OCP samt högdensitets moduler som möter våra kunders högt ställda krav på ROI och korta leveranstider. Det gör att investeringarna är direkt kopplade till behov och tillväxt.

Moduler

Skyddad produktion inomhus och kortare leveranstider

En kvalitetsfaktor är att fabrikerna byggs inomhus, produkten är skyddad under hela produktionstiden.
Modulerna färdigställs på ett kontrollerat och säkert sätt i Swedish Modules anpassade produktionslokaler i Emtunga. Komplett utrustning installeras innan leveransen vilket sparar mycket tid och kostnader på site och man kan garantera överlämnande och idrifttagning till slutkund.

En av de stora fördelarna med prefabricerat är också att du parallellt med produktionen av modulerna kan färdigställa markarbeten och infrastruktur på site vilket innebär väsentligt kortare färdigställande av byggnaden jämfört med motsvarande platsbyggda installationer.

Vi bygger ofta våra moduler i storleken 13350(l)x4450x(b)x4100(h), Denna formfaktor har utvecklats genom över 40 års erfarenhet av transporter och installationer och visat sig vara den mest säkra och kostnadseffektiva storleken för en modul. Dessutom bildar de för större byggnader en perfekt modulär symmetri som kan liknas vid Tetris.

Göteborg Energi

Lång erfarenhet av krävande marknader världen över

Swedish Modules har över 40 års erfarenhet av prefabricerade modullösningar och över 20 års erfarenhet av datacenter. Vi har levererat prefabricerade modulära byggnationer till krävande marknader såsom läkemedelsfabriker och operationssalar runt om i världen.

Det betyder att vi i tidigt skede kan bistå våra kunder med ”best practise” från projektering till leverans. Med stort teknikinnehåll och hög prefabriceringsgrad har vi säkerställt kvalité, leveranstider och därigenom minimerat risker för förseningar och fördyringar.

Detta koncept av industriell produktion, tar vi nu vidare och erbjuder den växande datacenterindustrin fördelarna med att producera kompletta datacenter i vår fabrik i Emtunga.

Nu är tiden för samarbete

Om vi skall klara en hållbar utveckling för den snabbväxande teknikutvecklingen inom IT krävs en öppenhet där vi delar med oss av kunskaper och innovation. Vi tror på ett samarbete som genomsyras av transparens och öppenhet i affärsprocessen hela vägen från start till mål.

Säker arbetsmiljö

Att arbeta på en byggarbetsplats innebär att du har ett av världens mest riskfyllda arbeten. Vi är stolta över att ha reducerat riskerna väsentligt och istället skapat en trygg arbetsplats, exempelvis jobbar våra medarbetare bara på ca 0,5 meters höjd. Vår prioritering är att alla ska komma hem välbehållna efter dagens slut.

Hur vi jobbar

Att utforma vårt sätt att arbeta på ett hållbart sätt är självklart för oss och innefattar såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhet är en central del, naturligt integrerad i vår verksamhet.

Läs mer om hur vi jobbar

Kontakt

Sven Lans

Sven Lans

Manager Product Development
+46 (0)705 48 99 55
sven.lans@swedishmodules.com

Kontakta oss