Medical

Specialister på kliniska miljöer

Våra hygieniska moduler är efterfrågade av läkemedelsindustrin tack vare den höga graden av renhet, driftsäkerhet och den korta leveranstiden.

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. Vår kunskap gör att kunden kan känna sig trygg genom hela projektet där vi alltid utgår ifrån kundens specifika behov.

Ladda ner vår broschyr

Över 2 000 hygieniska moduler sedan 1986

Swedish Modules har tillverkat över 2 000 hygieniska moduler sedan 1986 i form av läkemedelsfabriker exporterade över hela världen. 2015 etablerades vårt nydanande koncept för prefabricerade operationssalar, baserat på ny forskning och utvecklat i samarbete med specialister inom ortopedisk kirurgi. Vårt erbjudande innefattar även sterilrum, laboratorier och andra typer av kliniska miljöer.

Att vi klarar de höga kraven inom Medical tryggar vår kompetens avseende högkvalitativa leveranser även inom andra områden av samhällskritisk infrastruktur.

Skillnaden mellan modulär och platsbyggd byggnation är teknik och väsentligt kortare byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för båda metoderna.

Den modulära metoden ger också en effektivare projektering och en mycket hög grad av förutsägbarhet i såväl kostnadskalkyler som produktionstid.

Efter genomförd produktion i Swedish Modules fabrik i Emtunga är montagetiden på site ca 3-5 dagar för modulerna, därefter pågår installation under ca 4-5 veckor beroende på projektets omfattning.

Operationssalar – hyr, köp eller leasa

Våra egenutvecklade modulära operationssalar säkerställer kapacitet, kvalitet och patientsäkerhet vid nybyggnation, ombyggnation eller renovering av sjukhus. Enheterna är konstruerade enligt den uppdaterade standarden SIS-TS 39:2015. Om behov finns av utökade funktioner utvecklas dessa omsorgsfullt efter varje projekts specifika behov.

Att välja en modulär lösning när du behöver förnya eller utöka sjukhusets kapacitet är en snabb, säker och flexibel lösning. Ni kan välja att hyra, köpa eller leasa den modulära operationsenheten. Den flexibla lösningen innebär också möjlighet att flytta modulerna till andra sjukhus, det bidrar till ökad hållbarhet ur såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv.

Läkemedelsfabriker

Att välja att bygga modulärt gör det enklare att säkerställa renrumsstandarden samt att erbjuda en flexibel lösning vad gäller behov och funktion av byggnader; format, placering, tillfällig lösning eller permanent.

Värdefull processutrustning monteras på plats och viktiga tester utförs innan leverans, väl på site vet vi att allt fungerar. Det finns också möjlighet att utbilda personal innan fabriken tas i drift. Då välkomnar vi kundens medarbetare till oss i Emtunga och medarbetarna får utbildning direkt i den miljö de kommer att arbeta i. På så sätt är varenda detalj testad samtidigt som personalen är utbildad.

Vi bygger med hög kompetens i varje detalj i en tekniskt avancerad produktion, allt i en säker arbetsmiljö. Vi kan på ett unikt sätt erbjuda möjligheter som många gånger skulle vara svåra att åstadkomma lokalt.

För projektledning och konstruktion av läkemedelsfabriker samarbetar vi med KeyPlants. Tillsammans har vi under lång tid levererat läkemedelsfabriker och biomedicinska anläggningar runt om i världen.

KeyPlants modulära lösningar

Säker arbetsmiljö

En kvalitetsfaktor är att fabrikerna byggs inomhus, produkten är skyddad under hela produktionstiden. Dessutom har vi skapat en säker arbetsmiljö för våra medarbetare. I fabriken jobbar våra medarbetare på ca 0,5 meters höjd. Att arbeta på en byggarbetsplats innebär att du har ett av världens mest riskfyllda arbeten. Vi är stolta över att ha reducerat riskerna så väsentligt och istället skapat en trygg arbetsplats. Vår prioritering är att alla ska komma hem välbehållna efter dagens slut.

Hur vi jobbar

Att utforma vårt sätt att arbeta på ett hållbart sätt är självklart för oss och innefattar såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhet är en central del, naturligt integrerad i vår verksamhet.

Läs mer

Kontakt

Jörgen Stenqvist

Sales Manager Medical
+46 (0)761 38 13 43
jorgen.stenqvist@swedishmodules.com

Kontakta oss