Högteknologiska läkemedelsfabriker

KeyPlants och Swedish modules har lösningar för läkemedels-anläggningar

Att välja att bygga modulärt gör det enklare att säkerställa renrumsstandarden samt att erbjuda en flexibel lösning vad gäller behov och funktion av byggnader; format, placering, tillfällig lösning eller permanent.

För projektledning och konstruktion av läkemedelsfabriker samarbetar vi med KeyPlants. Tillsammans har vi under lång tid levererat läkemedelsfabriker och biomedicinska anläggningar runt om i världen.
Med KeyPlants lösning kan du investera i nya högteknologiska och avancerade anläggningar för tillverkning av läkemedel, både i Sverige och utomlands. Tillsammans har vi expertkunskapen för att klara de höga kraven på samarbete, interkulturella dimensioner och produktion.

Montera och utför tester på plats i fabrik

Värdefull processutrustning monteras på plats i vår fabrik i Emtunga. Viktiga tester utförs innan leverans, väl på plats vet vi att allt fungerar. Vi bygger med hög kompetens i varje detalj i en tekniskt avancerad produktion, allt i en säker arbetsmiljö. Vi kan på ett unikt sätt erbjuda möjligheter som många gånger skulle vara svåra att åstadkomma lokalt.

Sätt fabriken direkt i drift med färdigutbildad personal

KeyPlants och Swedish Modules erbjuder möjligheten till att utbilda personal på plats i Emtunga redan innan fabriken tas i drift. Då välkomnar vi era medarbetare till oss i Emtunga och de får utbildning direkt i den miljö de kommer att arbeta i. På så sätt är varenda detalj testad samtidigt som personalen är utbildad. Detta innebär att fabriken kan sättas i drift direkt när den är färdigmonterad på plats och ni slipper långa tider för att utbilda personalen.

KeyPlants och Swedish Modules

Vårt koncept och samarbete är väl beprövat vilket ger er en trygghet när det gäller leverans, kvalitet och förutsägbarhet.

Se filmen från när KeyPlants levererade en fabrik byggd av Swedish Modules till Saudi Arabien

Läs mer om vår samarbetspartner KeyPlants här

Vill du veta mer?

Jörgen Stenqvist

Sales Manager Medical
+46 (0)761 38 13 43
jorgen.stenqvist@swedishmodules.com

Kontakta oss