Hållbarhet

Nyheter | 30 mar 2021

Miljöförbättring i fabriken minskar utsläppen med 180 ton Co2 per år

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt sätt att arbeta och strävar efter ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt. Ett led i detta är att hitta lösningar som är skonsammare mot miljön.

En stor miljöförbättring i vår fabrik gjordes vid årsskiftet 2020/2021 då vi bytte ut vårt uppvärmningssystem för våra produktionslokaler. Vi gick från oljeeldning till bergvärme, vilket minskat vår förbrukning av naturresurser med 50-60 kbm/år. Detta motsvarar en minskning av 180 ton Co2 per år.

Att vara nyfiken på sätt att utveckla organisation och produktion på bästa hållbara sätt är för oss en självklarhet. Utmaningarna är många, men att ha miljöaspekten på agendan varje dag hjälper oss att hålla fokus och ständigt utvecklas.