OCP Amsterdam

Nyheter | 22 Okt 2018

OCP Summit, Amsterdam: Swedish Modules presenterade modulärt datacenter designat för OCP hårdvara

Open Compute Project arrangerade sin första Regional Summit i Europa den 1-2 oktober 2018. Den hölls på RIA Convention Center i Amsterdam och lockade över 600 besökare från hela världen , cirka två tredjedelar av deltagarna var från Europa.

Förutom en stor utställning med leverantörer som visade upp OCP godkända produkter, hölls många intressanta föredrag och workshops.

Roberto Söderhäll från Swedish Modules höll en presentation där vi redovisade resultatet av OCP projektet Open MDC. Det är det första modulära datacentret designat för OCP hårdvara. Nyheten mottogs med stort intresse och många frågor kring framtiden med OCP och modulära datacenter ställdes under föredraget. Vi kan konstatera att intresset för OCP ökar stadigt och marknaden för OCP och modulära Datacenter mognar allt mer i Europa.

Se presentationen här

För att nämna några av de intressanta talarna

  • Marc Tremblay från Microsoft talade om Cloud and AI och den tillväxt som detta skapar på datacentermarknaden genom ökad efterfrågan om bandbredd, lagring och datakraft
  • Hans-Juergen Schmidtke från Facebook talade om Distributed Compute och behovet av nätverk och datakraft närmare slutanvändarna.
  • John Laban från OCP talade om Moores Law on Open Source steroids där han beskrev den växtkraft som är i öppen innovation och öppen design. Han visade bl.a. en tillväxtkurva för Open Compute som är precis i linje med Linux som idag har 90% av världsmarknaden för operativsystem. Om detta scenario stämmer innebär det att OCP kommer att ha 80% av världsmarknaden för IT-hårdvara år 2025.

OCPs metod att ta fram produkter i en öppen design som inte stänger in kunderna i ett specifikt system eller gör dem leverantörsberoende är en metod som uppenbart intresserar allt fler. Att samarbetet dessutom genererar fördelar som halverad investeringskostnad och sänkta driftskostnader samtidigt som miljöpåverkan både i produktions- och konsumtionsledet är avsevärt mindre, medför att det inte är en fråga om dessa produkter får ett genomslag i marknaden utan när.

OCP Summit i Amsterdam 2018 gav ett tydligt besked, OCP har kommit för att stanna.