Datacenter Forum i Köpenhamn

Nyheter | 28 Sep 2018

Swedish Modules presenterade modulärt datacenter optimerat för OCP hårdvara på Datacenter Forum i Köpenhamn

Den allt mer växande energikonsumtionen från datacenterindustrin var huvudtemat för mässan som i år lockade ca 170 deltagare från den danska datacenterindustrin med såväl leverantörer som slutkunder representerade. Enligt en undersökning från Cowi kommer Datacenter att stå för 30% av energiförbrukningen i Danmark år 2030 förutsatt att tillväxten fortsätter i samma takt som nu. År 2040 uppskattas den siffran till 76%.

Vår stora nyhet på mässan var presentationen av vår Open MDC 1.0, vårt modulära datacenter optimerat för OCP hårdvara. Förra året utmanade Roberto Söderhäll datacenterindustrin att sänka både produktionskostnad och driftkostnad med 50% för att producera ett datacenter. Han redovisade resultatet av det OCP projekt som pågått sedan mars 2018 vars syfte är att ta fram ett modulärt datacenter för OCP hårdvara. Utfallet av detta arbete var förbluffande i relation till förra årets utmaning, där målet var att producera ett datacenter för under 5milj US dollar per Megawatt. Resultatet från OCP projektet är ett datacenter för ca 2milj US dollar per Megawatt. Trycket i Swedish Modules monter ökade rejält efter presentationen.

Se presentationen här https://datacenter-forum.com/video

Vi presenterade också vår nya varumärkesprofil på mässan samtidigt som vi lanserade vår nya hemsida. Detta mottogs väl och vi fick mycket positivt respons från deltagarna.

En som vanligt välorganiserad och väl genomförd mässa av Datacenter Forum. Att attrahera fler slutanvändare till dessa forum är en klar målsättning då de utgör den viktigaste komponenten i det lag som ska bygga en hållbar infrastruktur för det digitala samhället.

Tack alla ni som både i och utanför vår monter bidrog till givande och inspirerande samtal!