Swedish Modules

Always curious

Prefabricerade modulära byggnationer anpassade för kritisk samhälls-infrastruktur

Vi levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer, anpassade för samhällskritisk infrastruktur inom våra affärsområden Medical och Datacenter & Power.

Vi designar, projekterar och producerar produkter som är fullt integrerade med utrustning som är testad och kvalitetssäkrad i vår fabrik i Emtunga. Våra lösningar är anpassade för samhällskritisk infrastruktur och vi strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Vårt erbjudande utvecklas därför löpande utefter kundens verksamhet och behov.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med en lösning anpassad till din verksamhet.

Kontakt

Våra affärsområden

Medical

Rena rum för sjukhus och läkemedelsindustrin. Nyckelfärdiga lösningar med alla fördelar prefabricering medför.

Gå vidare till vårt erbjudande inom Medical

Power

Strömförsörjningsmoduler. Lösningar i samarbete med ledande tillverkare inom e-hus, HVDC servicebyggnader och mer.

Gå vidare till vårt erbjudande inom Power

Data center

Industriellt producerade datacenter som växer i takt med dina behov. Erbjuder fördelarna med att producera kompletta datacenter i vår fabrik i Emtunga.

Gå vidare till vårt erbjudande inom Data Center

Svensk produktion – Global marknad

100%

Svensk produktion.

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler.

3500+

Över 3 500 högt kravställda moduler.

30+

Leverans till mer än 30 länder.

Vi levererar på hårt ställda krav världen över

Vi har i över 40 år från fabriken i Emtunga levererat prefabricerade modulära lösningar till krävande marknader såsom läkemedelsfabriker, operationssalar till sjukhus och datacenter runt om i världen.

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practice” från projektering till leverans. Under vår 40-åriga historia har vi levererat moduler till över 30 olika länder.

Platser i världen vi levererat till

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Det innebär att bolaget är certifierade enligt ledningssystemstandarden för miljö- och kvalitetsprocesserna i ett företag.

Certifieringen intygar att våra ledningssystem lever upp till internationell standard, har bra processer på plats och visar att vi främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen. Vi vill ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna på det mest resurseffektiva sättet och certifieringen är en trygghet för alla de som jobbar med eller för oss, att se att vi systematiskt arbetar med ständigt förbättring och utveckling.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet
En ISO 9001-certifiering visar att Swedish Modules är dedikerade till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö
En ISO 14001-certifiering visar att Swedish Modules lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

Certifikat som PDF

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt sätt att arbeta och strävar efter ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt.

Ett led i detta är att hitta lösningar som är skonsammare mot miljön. Att vara nyfiken på sätt att utveckla organisation och produktion på bästa hållbara sätt är för oss en självklarhet. Utmaningarna är många, men att ha miljöaspekten på agendan varje dag hjälper oss att hålla fokus och ständigt utvecklas.

Varje år ska vårt miljö- och kvalitetsarbete redovisas samt förnyas med nya mål för ständig förbättring och fortsatt hållbar utveckling. Nedan är ett par av våra miljöaspekter som vi arbetar med att förbättra.

En stor miljöförbättring i vår fabrik gjordes vid årsskiftet 2020/2021 då vi bytte ut vårt uppvärmningssystem för våra produktionslokaler. Vi gick från oljeeldning till bergvärme, vilket minskat vår förbrukning av naturresurser med 50-60 kbm olja/år. Detta motsvarar en minskning av 180 ton Co2 per år.

Vi har också infört rutiner för att optimera användandet samt att inte förbruka mer råvaror än nödvändigt i vår produktionsprocess, till exempel stål. Om det är möjligt försöker vi även använda alternativa produkter.

Vid vår produktion uppkommer även en del avfall vilket vi ständigt följer upp och mäter. Vi källsorterar det avfall som uppstår för att minimera avfallet som måste gå som deponi.

Vi fraktar våra byggmoduler till olika arbetsplatser och arbetar för att hitta sätt att minska utsläpp från transporter av olika slag.

Vi följer även upp och mäter den energiförbrukning i form av el som krävs för att hålla igång vår verksamhet, samt nödlägesberedskap för vad som kan påverka miljön vid onormala händelser och olyckor.

Därför ska du använda våra lösningar

En flexibel lösning för både permanenta och tillfälliga lokaler.
Kort leveranstid jämfört med platsbyggt. I snitt cirka 18 veckor från produktionsstart till slutbesiktning.
Minimal störning på plats – Känslig befintlig verksamhet störs minimalt tack vare kort tid på byggarbetsplats (cirka fem veckor).
Hyr eller köp beroende på dina behov; till exempel temporär eller permanent lösning.

Hållbara lösningar – Våra prefabricerade moduler kan omplaceras, återanvändas, renoveras och återanpassas.
Industriell premium – Produkter designade för att leva länge. Robust stålkonstruktion som möjliggör bland annat hög prefabriceringsgrad, god arbetsmiljö, tyngre processutrustning och tunga lyft. Tillverkad i en säker inomhusmiljö i Sverige.
Riskminimering – 95 % av byggnationen sker i produktionsanläggningen vilket resulterar i en ”plug &Play”-lösning. Bidrar bland annat till riskminimering för tidplan och budget.

Filmer från verksamheten

Få en inblick i en del av vår produktion genom vår arbetsledare Nils Danielsson som har arbetat på Swedish Modules i över 30 år samt genom vår leverans av operationssalar till Karlskoga lasarett.

Hur vi gör skillnad

Business

Affärsförmåga
Långsiktigt hållbart företag, för både våra kunder och oss.

Relationship builders

Relationsbyggare
Alltid lösningsorienterad med kunden i fokus.

Trancparency

Transparens
Kundengagemang och ärlighet i både intern och extern kommunikation.

Always curious

Always Curious
Vi studerar trender och strukturer och har ett öppet sinne för förändring och utveckling.

Vår vision

Vår vision är att vara ett världsledande kompetenscentrum för samhällskritisk infrastruktur. På så sätt skapar vi värden som driver våra kunders verksamhet som i sin tur leder till ett bättre samhälle. Våra drivkrafter ligger i att tillsammans med våra kunder skapa innovativa lösningar av hög kvalitet som bidrar till hållbarhet för såväl individ som samhälle.

Affärsidé

Att använda vår erfarenhet och expertis som bas när vi utvecklar och tillverkar hållbara lösningar anpassade för samhällskritisk infrastruktur på en global marknad. Vi levererar industriell premium med en ständig strävan efter bättre funktion och högre värde för våra kunder och deras affärer.

Svensk produktion

  • Produktion utförd i Emtunga, Sverige
  • Stor produktionsanläggning som erbjuder en hög grad av skalbarhet:
    – 8.500 kvm inomhusproduktionsområde
    – 50 000 kvm total produktion utomhus
  • Platsen erbjuder utmärkta transporter med industrihamnar (t.ex. i Göteborg och Uddevalla) och motorvägsnät i närheten
  • Mycket kompetent och erfaren produktionspersonal
  • All personal anställd och reglerad enligt svensk arbetslag
  • Högt fokus på HMS, inklusive en systematisk strategi för förebyggande och övervakning

 

Läs om vår process och hur vi arbetar med kvalitet i varje led.

Hur vi jobbar

Swedish production

Våra kunder

Vi är mycket stolta över våra samarbeten. Genom trygga partnerskap strävar vi alltid efter att leverera bättre funktion och högre värde i kundernas affärer. En nöjd kund i alla led är vår främsta målsättning för varje projekt.