Swedish Modules

Always curious

Prefabricerade modulära byggnationer anpassade för kritisk samhälls-infrastruktur

Vi levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer, anpassade för samhällskritisk infrastruktur inom våra affärsområden Medical och Datacenter & Power.

Vi designar, projekterar och producerar produkter som är fullt integrerade med utrustning som är testad och kvalitetssäkrad i vår fabrik i Emtunga. Våra lösningar är anpassade för samhällskritisk infrastruktur och vi strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Vårt erbjudande utvecklas därför löpande utefter kundens verksamhet och behov.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med en lösning anpassad till din verksamhet.

Kontakt

Våra affärsområden

Medical

Rena rum för sjukhus och läkemedelsindustrin. Nyckelfärdiga lösningar med alla fördelar prefabricering medför.

Gå vidare till vårt erbjudande inom Medical

Power

Strömförsörjningsmoduler. Lösningar i samarbete med ledande tillverkare inom e-hus, HVDC servicebyggnader och mer.

Gå vidare till vårt erbjudande inom Power

Data center

Industriellt producerade datacenter som växer i takt med dina behov. Erbjuder fördelarna med att producera kompletta datacenter i vår fabrik i Emtunga.

Gå vidare till vårt erbjudande inom Data Center

Svensk produktion – Global marknad

100%

Svensk produktion.

40+

Över 40 års erfarenhet inom prefabricerade moduler.

3500+

Över 3 500 högt kravställda moduler.

30+

Leverans till mer än 30 länder.

Vi levererar på hårt ställda krav världen över

Vi har i över 40 år från fabriken i Emtunga levererat prefabricerade modulära lösningar till krävande marknader såsom läkemedelsfabriker, operationssalar till sjukhus och datacenter runt om i världen.

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practice” från projektering till leverans. Under vår 40-åriga historia har vi levererat moduler till över 30 olika länder.

Platser i världen vi levererat till

Därför ska du använda våra lösningar

En flexibel lösning för både permanenta och tillfälliga lokaler.
Kort leveranstid jämfört med platsbyggt. I snitt cirka 18 veckor från produktionsstart till slutbesiktning.
Minimal störning på plats – Känslig befintlig verksamhet störs minimalt tack vare kort tid på byggarbetsplats (cirka fem veckor).
Hyr eller köp beroende på dina behov; till exempel temporär eller permanent lösning.

Hållbara lösningar – Våra prefabricerade moduler kan omplaceras, återanvändas, renoveras och återanpassas.
Industriell premium – Produkter designade för att leva länge. Robust stålkonstruktion som möjliggör bland annat hög prefabriceringsgrad, god arbetsmiljö, tyngre processutrustning och tunga lyft. Tillverkad i en säker inomhusmiljö i Sverige.
Riskminimering – 95 % av byggnationen sker i produktionsanläggningen vilket resulterar i en ”plug &Play”-lösning. Bidrar bland annat till riskminimering för tidplan och budget.

Filmer från verksamheten

Få en inblick i en del av vår produktion genom vår arbetsledare Nils Danielsson som har arbetat på Swedish Modules i över 30 år samt genom vår leverans av operationssalar till Karlskoga lasarett.

Hur vi gör skillnad

Business

Affärsförmåga
Långsiktigt hållbart företag, för både våra kunder och oss.

Relationship builders

Relationsbyggare
Alltid lösningsorienterad med kunden i fokus.

Trancparency

Transparens
Kundengagemang och ärlighet i både intern och extern kommunikation.

Always curious

Always Curious
Vi studerar trender och strukturer och har ett öppet sinne för förändring och utveckling.

Vår vision

Vår vision är att vara ett världsledande kompetenscentrum för samhällskritisk infrastruktur. På så sätt skapar vi värden som driver våra kunders verksamhet som i sin tur leder till ett bättre samhälle. Våra drivkrafter ligger i att tillsammans med våra kunder skapa innovativa lösningar av hög kvalitet som bidrar till hållbarhet för såväl individ som samhälle.

Affärsidé

Att använda vår erfarenhet och expertis som bas när vi utvecklar och tillverkar hållbara lösningar anpassade för samhällskritisk infrastruktur på en global marknad. Vi levererar industriell premium med en ständig strävan efter bättre funktion och högre värde för våra kunder och deras affärer.

Svensk produktion

  • Produktion utförd i Emtunga, Sverige
  • Stor produktionsanläggning som erbjuder en hög grad av skalbarhet:
    – 8.500 kvm inomhusproduktionsområde
    – 50 000 kvm total produktion utomhus
  • Platsen erbjuder utmärkta transporter med industrihamnar (t.ex. i Göteborg och Uddevalla) och motorvägsnät i närheten
  • Mycket kompetent och erfaren produktionspersonal
  • All personal anställd och reglerad enligt svensk arbetslag
  • Högt fokus på HMS, inklusive en systematisk strategi för förebyggande och övervakning

 

Läs om vår process och hur vi arbetar med kvalitet i varje led.

Hur vi jobbar

Swedish production

Våra kunder

Vi är mycket stolta över våra samarbeten. Genom trygga partnerskap strävar vi alltid efter att leverera bättre funktion och högre värde i kundernas affärer. En nöjd kund i alla led är vår främsta målsättning för varje projekt.