Press | 20 Dec 2018

Swedish Modules ingår i strategiskt partnerskap med Advanced Hospital Solutions i Storbritannien

Våra modulära operationslösningar får nu en tydlig kanal till den brittiska marknaden genom vårt partnerskap med Advanced Hospital Solutions (AHS).

År 2018 har varit ett banbrytande år för Swedish Modules modulära koncept mot sjukhus vilket manifesteras genom bland annat försäljningen av tre operationssalar till Södersjukhuset i Stockholm och den nyligen vunna upphandlingen om sex operationssalar till Hudiksvalls Sjukhus.

Det är uppenbart att vårt modulära koncept löser problem för svenska sjukhus idag. Vi ser ett stort behov av våra lösningar för sjukhus, både som en permanent lösning för underkapacitet och som en temporär lösning under renovering av befintliga lokaler. Det är ett naturligt steg för oss att adressera nya marknader då sjukvårdens strukturella utmaningar är återkommande även utanför Sverige. Vi har lärt känna AHS som en organisation med skickliga yrkesmän med lång erfarenhet av stora projekt inom den brittiska sjukvården. Tillsammans med AHS kompetens och nätverk etablerar vi oss nu på den brittiska marknaden med ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

AHS har mycket hög kunskap och en historia inom leverans av operationssalar och rum för kritisk vård. Deras verksamhet omfattar design, byggnation och utrustning med specifik expertis i att leverera komplexa, nyckelfärdiga lösningar från nyproducerade operationssalar i omfattande skala till enskilda operationssalar.

Vi är mycket glada över vårt partnerskap med Swedish Modules och över att kunna addera deras toppmoderna, fullt utrustade modulära lösning till vårt erbjudande. Oavsett om ett sjukhus har säsongsrelaterad belastning eller utmaningar till följd av renovering, ger en modulär enhet tidseffektiva processer, upprätthållna patientflöden, utnyttjande av befintliga resurser samt säkerställande av kontinuitet i intäkterna. Detta sammantaget uppväger dessutom kostnader för utplacering.

Partnerskapet ingicks i december 2018 och AHS äger exklusiv rätt till försäljning av våra modulära operationslösningar i Storbritannien.

För mer information, välkommen att kontakta
Måns Belfrage, VD
+46 (0)701 629 123
mans.belfrage@swedishmodules.com

Ladda ner PDF