Press | 2 apr 2019

Swedish Modules OCP-optimerade modulära datacenter är nu officiellt godkända av OCP Incubation Committee

Sedan mars 2018 har OCP-gruppen arbetat intensivt med utformningen av modulära datacenter som är optimerade för OCP-hårdvara. Inom OCP-projektgruppen Data Center Facility har projektet Modular Data Center utvecklat den första specifikationen som definierar ett modulärt datacenter optimerat för OCP-hårdvara.

Swedish Modules har tillsammans med OCP-samfundet arbetat med designen av detta datacenter och haft OCP-principerna Effektivitet, Skalbarhet, Öppenhet och Inverkan som huvudmål.

Användningen av OCP-hårdvara minskar anläggningskostnaderna med upp emot 50 % och man dessutom finns möjlighet att spara över ca 30% genom minskad energiförbrukning. Genom att använda MDC V1 Data Center kan ytterligare besparingar göras även på själva byggnaden och infrastrukturen.

Se exempel från Schneider

Ett 300 kW MDC V1 OCP Data Center är cirka 40 % mer kostnadseffektivt att bygga per rack än ett traditionellt datacenter. Dessutom ger designen av det externa strömförsörjningssystemet ytterligare 45 % i besparing.

Vi på Swedish Modules är stolta över att presentera en design för det första skalbara datacenteret för OCP-hårdvara till marknaden. Genom open innovation har vi tagit fram en lösning som med sina positiva effekter av OCP-hårdvara, ger helt nya dimensioner till hur vi bygger datacenter.

Roberto Söderhäll föreläste om projektet på 2019 OCP Global Summit, San José.
Se föreläsningen här

Utvecklingen av det OCP-optimerade modulära datacentret drivs av leverantörer av OCP- hårdvara i form av rack, servrar, switchar och DC-kraft- och kyllösningar tillsammans med telekomoperatörer, colocationaktörer och cloudtjänstleverantörer. På så sätt får projektet värdefulla perspektiv för att nå optimalt resultat. Bland deltagarna finns representanter från såväl datacenterindustrin som slutanvändarsidan från bland annat Facebook, Microsoft, AT&T, Nokia, Schneider Electric med flera.

Specifikationerna på 300 kW MDC V1
Läs mer om Open compute

För mer information, välkommen att kontakta
Roberto Söderhäll
Chief business development officer
+46 (0)727 17 40 81
roberto.soderhall@swedishmodules.com

Ladda ner PDF