Data center

OCP Projekt MDC

Uppdrag

Nya modulära datacenter inom OCP ger hållbara och effektiva lösningar med sikte på OCP-hårdvara.

Swedish Modules har initierat ett utvecklingsprojekt inom Open Compute Project med uppdraget att designa ett modulärt datacenter optimerat efter OCP-produkter och OCP´s kriterier energieffektivt, kostnadseffektivt, hållbart och servicevänligt. Projektet är det första inom kategorin modulära datacenter i OCPs historia.

Vi tror på att dela med oss av våra insikter baserade på många års erfarenhet och tillsammans med andra aktörer utveckla kärnan i den digitala infrastruktur som växer fram: modulära, skalbara datacenter som möjliggör att ta datakraften närmare användaren. Med gemensam kraft kommer vi framåt fortare och bättre. Det behöver vi för att lyckas leverera på samhällets behov av datakraft på en marknad som årligen växer med närmare 30%*.

”Att tillsammans ta fram en standard gör att vi får en högeffektiv produkt som tar bort långa och dyra projekteringar. Det skapar också en tydlighet i ROI-kalkyler och låser inte resurser eller kapital innan du behöver det eftersom du skalar upp efter behov. IT är på väg att nå samma status som elektriciteten när det gäller att vara en basinfrastruktur för samhället, i det perspektivet behöver vi utveckla lösningar som är enkla, standardiserade och fungerar överallt i världen. Detta gör vi bäst genom breda och öppna samarbeten. Det är samhällsviktig infrastruktur vi bygger” säger Roberto Söderhäll, Business Development Officer, Swedish Modules.

Utvecklingen av det OCP-optimerade modulära datacentret drivs av leverantörer av OCP-hårdvara i form av rack, servrar, switchar och DC-kraft- och kyllösningar tillsammans med telekomoperatörer, colocationaktörer och cloudtjänstleverantörer. På så sätt får projektet värdefulla perspektiv för att nå optimalt resultat. Bland deltagarna finns representanter från såväl datacenterindustrin som slutanvändarsidan från bland annat Facebook, Microsoft, AT&T, Nokia, Schneider Electric med flera.

Kravställning på färdig produkt är bland annat att den ska vara lätt att underhålla, hållbar i produktion och drift samt enkel att koppla upp för återanvändning av energi. Den ska även vara enkel att koppla till kraftförsörjning samt erbjuda en effektiv process genom montering till driftsättning. Produkten finns tillgänglig för kunder sedan oktober 2018.

*)Källa: ReportsnReports den 14 Juni 2017

Tidplan

Projektstart: april 2018
Draft designstorlekar och effekter: juli 2018
Design: september 2018
Lansering: oktober 2018 på OCP Summit i Amsterdam
Godkännande av produkten: mars 2019
Lansering på OCP Summit 2019: mars 2019

Länkar

Open Compute Project, Micro Modular Datacenters, Roberto Söderhäll, OCP Summit San Jose CA, 21 March 2018
Presentation Datacenter forum Helsinki 2018, Roberto Söderhäll
OCP

Ladda ner folder

Om OCP

The Open Compute Project (OCP) is a collaborative community focused on redesigning hardware technology to efficiently support the growing demands on compute infrastructure.

The Open Compute Project Foundation is a rapidly growing, global community whose mission is to design, use, and enable mainstream delivery of the most efficient designs for scalable computing.

To insure a level of consistency in our contributions, OCP requires that all contributions meet three out of the four core OCP tenets: Efficiency, Scalability, Openness, Impact

This commitment to excellence keeps OCP at the forefront of the open source compute movement.