Vår verksamhet

Lång erfarenhet av krävande marknader världen över

Swedish Modules har i över 40 år levererat prefabricerade modulära lösningar till krävande marknader såsom läkemedelsfabriker, operationssalar till sjukhus och datacenter runt om i världen.

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best practise” från projektering till leverans.

Hög kvalitet, hållbara kalkyler och säker arbetsmiljö

Med stort teknikinnehåll och hög prefabriceringsgrad säkerställer vi kvalitet och leveranstider, därigenom minimerar vi risker för förseningar och fördyringar. En kvalitetsfaktor är också att fabrikerna byggs inomhus där produkten är skyddad under produktionstiden. Komplett utrustning installeras innan leveransen vilket sparar tid och kostnader på site samt att överlämnande och idrifttagning garanteras till slutkund. Vår målsättning är att slutföra minst 95 procent av arbetet i vår egen fabrik. De färdiga modulerna levereras, monteras och driftsätts därefter effektivt av vårt team. Störningarna på platsen blir små, transporterna få och verksamheten kommer igång utan fördröjningar. Våra moduler i stål ger hållbara konstruktioner och flexibilitet så att anläggningen kan byggas ut eller monteras ned och återanvändas. Samtliga moduler tillverkas i en säker arbetsmiljö i vår fabrik i Emtunga.

Läs mer om våra affärsområden
Medical
Datacenter & Power

Kundorienterad försäljning och standardiserad plattform

I verksamheten prioriterar vi varje dag att allt bättre förstå hur det är att vara vår kund. Vår försäljning ska vara kundorienterad och alltid utgå ifrån kundens behov och verksamhet.

För att erbjuda en såväl kostnads- som produktionseffektiv process med högsta kvalitet utvecklar vi också egen produkt på en standardiserad plattform. På så sätt kan vi erbjuda marknaden vår erfarenhet och expertis paketerad med kvalitet och förfinad längs utvecklingsprocessen.

Utifrån den standardiserade plattformen anpassar vi utformningen i varje detalj enligt kundens behov och önskemål.

Läs mer om vårt OCP-case